Gråsparven, Aspenström och Berit Ås

Morgonhimlen

Morgon i december. Läser Werner Aspenström i soluppgången. Ovanför Bjurerud långt borta i öster är himlen orange, blå och annat nymålat men i min skalle surrar en flock gråsparvar.

Gråsparven sörjer inte hästlorten.
Den spiller inte tid på framtidsforskning.
Den burrar upp sig, väsnas, parlerar,
dagsdebatterar, hoppande från gren till gren.
I skruvisens vinter
håller den spiksoppan varm.

Då slår det mig att detta är en intressant fågelvinter, vi har fått gråsparven tillbaka på tomten. Var det 15 år sedan sist? Han far omkring bland pilfinkarna och leker att han är med i Agenda.

Det gör inte finkarna.
De har annan härskarteknik.

# Berit Ås räknar upp fem härskartekniker.
# Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.
# Senare har hon lagt till ytterligare två.