Sanningen om risken med riskkapitalister

Riskkapitalister kallas så
för att det är stora risker med dem

Om vi ger skattepengar till en riskkapitalist
för att betala en sjuksköterskas lön
–  då heter det att han ”skapar nya jobb”
Han

Om sjuksköterskan i stället är offentliganställd
och gör samma jobb billigare för sjukvårdsbudgeten
–  då heter det att hon är ”ett slöseri med skattemedel”
Hon

Jag säger ju att riskkommunikation
är riskabel
Folk kan börja tro på’t

Han.

Viktor Root

 

(Fritt efter en idé av Malin Hammarström).

Hem | Om mig | Viktor Root
Inlägg nr 1 993. (c) Sven-Ove Svensson (men dela gärna)