Klyftorna ökar mellan eleverna

Dagens svenska orättvisa:

”Stora delar av den ekonomiska politiken genomgår med andra ord en omläggning, i riktning mot en nyliberal styrning. För skolans del sammanföll de intensiva förändringarna på skolområdet med den ekonomiska omställningspolitiken (som bland annat innebar minskade intäkter för skolan) och ökade klyftor mellan grupper i samhället i stort. Därtill har den parallellt löpande tendensen att framhålla elevers egna ansvar för skolgången – såväl genom skolval som i det pedagogiska arbetet – bidragit till att öka klyftorna eleverna emellan.”

”Drygt tjugofem år efter friskolereformens implementering har de stora riskkapitalbolagen och koncernerna successivt kommit att dominera friskolesektorn, vilket skapat ett kapitalmonopol och en pedagogisk likriktning, i stället för den mångfald som högern och delar av vänstern argumenterade för.”

Sverige spricker.
Skolan odlar ojämlikhet.

### Citatet ur ”Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet”. Redaktörer: Daniel Suhonen, Göran Therborn & Jesper Weithz. Arkiv förlag & Katalys.

Hem | Om mig | Skriva & prata | Politik | Löpa | Viktor Root  
Inlägg nr 2 124. (c) Sven-Ove Svensson (men dela gärna).