När smörasken blev mjölkko

Norsk  krona – smörkula.
Svensknorsk bakjour – kärnverksamhet.
Landning med planet Oslo/Karlstad – flottbesök.
Töcksfors, Charlottenberg, Karlstad – smörhålan.
Stomjölk – spattoil.

Ur Nysvensknorska uppslagsboken, i december 2011 när vårt norska broderfolk fick akut smörbrist inför julen.