Ord att tänka på: privat

I dag tänker jag på ordet privat.
Privat kommer av latinets priva’re. Det betyder beröva, läser jag.

Det finns inga gratisluncher. Om en person har omotiverat hög lön, finns det alltid en annan som har omotiverat låg. Om en är omättligt rik, är en annan fattig. Den enes lust, den andres förlust, så är det alldeles för ofta.

Leva rövare är alltid till sist en mycket privat sysselsättning på någon annans bekostnad.
Privat väg – betyder att någon är rädd.