Hur smakar rummet?

– Den frigjorde mitt skrivande… var det en kursdeltagare som sade, många år efteråt. Det är ett gott betyg åt den här skrivövningen som jag själv var rätt tveksam till från början.

Jag är inte den flummiga typen, snarare rätt fyrkantig. Avslappningsövningar ledda av sådana som mig är inte riktigt vad jag faller för i första taget. Lika fullt fungerade det från början och det har det alltid gjort sedan.

Så här går övningen till:
1. Inledning. Jag brukar börja med att såga isär ett stycke törved i klassrummet. Törved bildas när en tall blir skadad i barken och dränks in av harts, vilket ger en mycket speciell doft. Sedan skickar jag runt de båda bitarna där doften aktiverats för fullt av sågningen.

– Vad tänker ni på?

Hittills har jag inte stött på någon svensk som inte fått associationer till skogsliv eller tjärade båtar när de känt doften. Därefter har vi pratat om våra olika sinnen och om hur synintryck kan sätta igång minnet.

2. Nu ber jag deltagarna sätta sig bekvämt och blunda. Jag talar med lugn röst och försöker få dem att slappna av. Därefter går jag igenom de olika sinnena. ”Fortsätt blunda. Vi har ju andra sinnen än synen. Lyssna på rummet. Vad hör ni?”

Jag tiger en lång stund.

Känseln är ett bra sinne. Känn försiktigt vad ni har i er närhet, på skrivbordet och runt omkring er. Känn på rummet”.

Försiktigt börjar de treva framför sig.

Doftsinnet är ett annat bra sinne. Känn efter vilka dofter som finns omkring er. Lukta på rummet”.

Nu ser jag näsor som drar in, fortfarande blundar alla.

Smaksinnet ska vi inte glömma. Fortsätt blunda och plocka upp någonting från bordet. Smaka. Smaka på rummet.”

Det har tagit en ganska lång stund. Jag har talat lugnt och innan dess fick jag dem att slappna av, kroppsdel för kroppsdel. Nu ber jag dem sakta öppna ögonen men fortsätter med den lugna rösten.

3. Uppgiften nu är att skriva en kort text där ni beskriver det här rummet. Texten ska utgå från era sinnen och allra minst från synen. Ni ska dessutom få varsitt sinne som ni ska koncentrera er särskilt på.

Här delar jag ut sinnena, i tur och ordning, till deltagarna. Hörsel, känsel, doft, smak, hörsel, känsel, doft, smak.

Tid att skriva: 15 minuter.

4. Redovisning. Deltagarna läser sina texter högt.

Vill väcka läsarens doftminne
Som sagt, jag var tveksam till en början. Skulle de över huvud taget bry sig om att lyda och blunda? Skulle jag få dem att slappna av och ta in sina sinnen fullt ut?

Det har alltid fungerat. Det brukar bli underbara små texter. Allra bäst, om det är en heldagskurs, är att lägga den här övningen sist på dagen.

Syftet förstår alla, inte minst journalister på kurs i att skriva levande reportage. Livfulla texter bör bestå av något mer än bara pratminus och siffror. Den här övningen är ett sätt att renodla den träningen.

Målet är att texten ska sätta igång läsarens doftminne.

 

Tillbaka till Skrivarkurser