Konkurrensvärk

I min närhet finns en grannkommun. Den kallar sig Kil, eftersom den vackert viker in mellan en del annat. Nå, nu har Konkurrensverket bett vår grannkommun att bland annat kommentera vissa uppgifter kring en omdiskuterad upphandling.

Vi svarar gärna på frågor, svarar upphandlarkommunen vid Fryken. Men inte just de uppgifterna, för de är tidningsuppgifter. Vi kommenterar inte tidningsartiklar.

Snyggt.
Där fick det värmländska stönträ’t ett ansikte.

Sten vid havetStönig = envis.
Stönträ’ = synnerligen envis typ, omöjlig att vända.
Killing = unge till get.