Överstater & underkäkar

Ledarhund

En kvinna från Texas som opererat käken fick brittisk accent. Britterna själva har röstat och kom fram till vad majoriteten av värmlänningarna sa redan 1994.

Tack men nej tack.

Resten av världen har amerikansk accent.

*

Eller så tycker de att de som vann omröstningen i Storbritannien var egoister. Det är vad de säger.

Vänta nu. Egoister? Så då menar du att det ÄR en fördel att gå ur, för den som gör det? Bra, då vet jag. Egoist är jag inte men när eliten väger tyngre än demokratin drar jag alltid öronen åt mig. Det är en vana jag har.

Bäst att avvakta folkets union.

### Maktelit. Begrepp myntat av den amerikanske sociologen C. Wright Mills. Han ansåg att ett osynligt toppskikt inom näringsliv, militär och federal regering styrde, vem du än röstade på.

### Överstatlighet. Exempelvis när Sverige lämnat bort rätten att bestämma till EU:s toppar (ministerrådet, Europaparlamentet eller EU-domstolen). Beslut vi är tvungna att följa.

### Norge, Schweiz. Länder som det gått riktigt illa för, eftersom de står utanför Europeiska Unionen. Se även Island, Ryssland, vissa andra delar av forna östblocket, Asien, Afrika, Nordamerika, Oceanien.

VARNING. De två första ###-styckena innehåller inga rester av ironi.