Han vill inte fortsätta leva

Läs den här insändaren i dagens Värmlands Folkblad.

Kan det förklaras tydligare att vi har en fattigdom i Sverige år 2012?
Kan det förklaras tydligare att vi har en barnfattigdom i Sverige år 2012?
Kan det förklaras tydligare att vi har ett klassamhälle i Sverige år 2012?
Kan det förklaras tydligare att det är hög tid för rättvisa kvinnolöner i Sverige år 2012?
Kan det förklaras tydligare att det behövs en stark arbetarrörelse med visioner, framtidstro och rättvisepatos i Sverige år 2012?

Kan det förklaras tydligare?