En varmare plats på klotet

Karlstad hjärta Kärrtorp

Du kan göra mycket via internet. I går kväll när jag tittade var det till exempel 2 198 personer som tackat ja på facebook till att manifestera i Karlstad i dag, för mångfald och mot rasism.

Bra.

I dag var vi ännu tusen till som träffades i Museiparken och gjorde det i verkliga livet. Manifesterade.

Ännu bättre.

Lika mycket värda
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. *

Hela paletten
Tack, ni som ordnade, tack alla ni som deltog och ni på långt håll som hälsade att ni var med oss i tankarna. I dag blev Värmland en varmare, mänskligare och mer solidarisk Kritorplats på jordklotet. En som det krävs hela paletten för att måla.

Gôtt.

* Den kursiverade texten är från FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter.

2 thoughts on “En varmare plats på klotet”

  1. Har inga ord! Upplevde taggtrådsmuren på 60-talet, läste i Göttingen. Friedland låg inte långt bort…. fortfarande berörd!

  2. Ja, vem blev inte berörd av manifestationen i går? En fantastisk känsla att stå där på torget bland all mänsklig värme mitt i snålblåsten och småduggandet.

Kommentarer inaktiverade.