Lättsprungen med månskensrink

Småstadsvägen

I dag har jag hedrat vilodagen genom att vila själen och jogga mycket lätt genom Olsäter. Allt som kan kallas gata där. Ett särskilt hedersomnämnande till Småstadsvägen. Giller’n.

Orten kanske inte klarar Statistiska Centralbyråns definition av en tätort. Strunt i det, den klarar min.

Olsäter All In 2 nov 14Lättsprungen, sex gator, 5,29 invånare per hektar, har en månskensrink och ett sågverk. Vad mer begär du som gatuplockare?

Gatuplock hösten 2014:
Delrapport 1. Delrapport 2. Delrapport 3.