Tal vid manifestationen i Forshaga mot angiverilagen

I dag har jag talat vid Vänsterpartiets manifestation i Forshaga mot förslaget till angiverilag. Här är talet:

Hej. I dag manifesterar vi mot förslaget till en angiverilag.
Fackförbundet Sveriges Lärare har sagt nej. LO har sagt nej. Många andra fackliga organisationer också.
Region Värmland har protesterat. Majoriteten av regionerna i landet har gjort det.
Den rödgröna ledningen i Karlstads kommun har gjort det. Många andra kommuner.
Man säger nej till Tidöpartierna.
Man vill inte ha en angiverilag.

Du som är lärare ska inte behöva ange någon av dina elever, du är inte gränspolis.
Du som arbetar inom vården ska inte behöva ange någon av dina patienter, du är inte gränspolis.
Det är inte du som är socialarbetare, bibliotekarie eller förskollärare heller.

Sverige ska vara ett samhälle där vi bryr oss om varandra och känner solidaritet. Inte ett angivarsamhälle där man försöker splittra oss och ställa människor mot varandra.
Hela förslaget om en angiverilag måste skrotas.

Regeringen kallar det inte angiverilag. Det vore för tydligt. I stället kallar man det ”ett utökat informationsutbyte” och smyger in det som tillägg i direktivet till en statlig utredning. Men angiveri är det lik förbaskat. Det som Tidöpartierna vill att du som är medarbetare hos en kommun eller myndighet ska börja syssla med.

Är du exempelvis lärare, läkare eller bibliotekarie? Då vill Tidöpartierna och regeringen ge dig en ny uppgift. Ansvaret är ditt. Om du kommer i kontakt med en person som du tror vistas i Sverige utan tillstånd – då ska du ska ange den personen till Migrationsverket eller polisen.

Regeringen får kalla sitt förslag vad den vill.
Vi kallar det klassiskt angiveri.

Anmälningsplikten, som regeringen kallar det, bryter mot grundläggande demokratiska principer. Den strider mot den svenska regeringsformen, mot mänskliga rättigheter och mot FN:s barnkonvention.

Du som är anställd i offentlig verksamhet ska inte behöva agera i strid mot ditt yrkes värdegrund. Införs angiverilagen blir det dessutom svårare att rekrytera folk till välfärdsyrkena.

Vi får ett samhälle där barn går miste om utbildning när föräldrar inte vågar sända dem till förskolan, skolan eller fritids. Där sjuka blir utan behandling. Där utsatta personer inte vågar vända sig till socialtjänsten.
Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Och – samma krav bör riktas inom den privata sektorn, till privata friskolor och privata vårdföretag.

När förslaget blev känt, bröt en proteststorm ut i landet.
Lärare vill inte ha en lag som skapar misstänksamhet i klassrummet. ”Kan jag lita på min lärare?”.
Läkare och sköterskor vill inte ha en situation där folk som är sjuka eller skadade inte vågar uppsöka sjukvården.
Man vill inte se ett samhälle där utsattheten, utanförskapet och skuggsamhället växer.

På Stora torget i Karlstad den 14 oktober samlades vi från stora delar av fackföreningsrörelsen, både på LO- och tjänstemannasidan. Svenska kyrkan var också med.

Vi inom Vänsterpartiet deltar i protesterna. I kommun efter kommun i Värmland tar vi initiativ den här hösten, även i Forshaga. Kommunen måste säga ifrån. Det väntar vi fortfarande på. Forshaga ska vara en angiverifri kommun.

I dag manifesterar vi i en rad kommuner i länet. Du som jobbar inom välfärden ska få lov att koncentrera dig på ditt jobb. Inte på att jaga flyktingar. Du är inte gränspolis.

Säg nej till växande misstänksamhet inom välfärden.
Säg nej till att bli angivare.
Hela förslaget om en angiverilag måste skrotas!

Hem | Om mig | Skriva & prata | Politik | Löpa | Viktor Root  
Inlägg nr 2 313, (c) Sven-Ove Svensson (men dela gärna).